Önnek szüksége van SPFprim rendszermonitorozásra?

Hőszivattyú berendezést, hőmennyiség mérőt vagy villamos fogyasztásmérőt tervez belpíteni?Megvalósult az épület energetikai berendezés beruházása?

Az általunk megalkotott mérő-ellenőrző szerkezet MODBUS RS485 hálózaton keresztül kommunikál a rendszerbe kötött berendezésekkel. A készülék adatokat fogad és összegez a hőszivattyú berendezéstől, a hőmennyiség mérőtől és a villamos fogyasztásmérőtől. Rögzíti a készülék villamos fogyasztását, a megtermelt hőmennyiséget, a számolt COP-ot és az SPF prim értékét. Ezeket az értékeket grafikonos módon lehet megtekinteni a helyi hálózaton vagy távoli hozzáféréssel webböngésző segítségével, vagy letölthetőek táblázatos formában csv fájlként a hálózaton keresztül. Opcionálisan hőszivattyú felügyeletet is biztosítunk.

Mi az a SPF tényező?

Az SPF (Seasonal Performance Factor) egy mérőszám, amely a légkondicionáló vagy hőszivattyú hatékonyságát jelzi, figyelembe véve az egy év során termelt összes hőmennyiséget és az esetleges elektromos pótlólagos fűtési terhelést.

Az SPF értéke a teljes termelt hőmennyiséget elosztva a teljes elektromos bemenettel számítódik ki. Az SPF a COP (Coefficient of Performance) -nál informatívabb, mert jobban tükrözi a rendszer időbeli hatékonyságát, és figyelembe veszi az évszakok változásait is. Minél magasabb az SPF értéke: annál hatékonyabb a rendszer, ami alacsonyabb áramszámlát és kedvezőbb környezeti hatást eredményezhet.

Az SPF-értékek általában 2 és 5 között mozognak, de az időjárási viszonyoktól, az épület méretétől és a rendszer típusától függően változhatnak.

Az SPF (Seasonal Performance Factor) egy adott klímaberendezés, vagy hőszivattyú vonatkozatában mutatja meg az egész fűtési/hűtési szezonban előállított fűtési/hűtési hőenergiájának, és az ehhez felhasznált elektromos energiának a hányadosát, azaz a Szezonális teljesítmény-tényezőjét. Az SPF tényezővel egy már elkészült és üzemelő rendszert lehet jellemezni.
SPF = teljes éves hőteljesítmény / teljes éves áramfelhasználás.

SPF = Szezonális teljesítmény-tényező

Mit jelent a PRIM jelző a SPFprim tényező esetében?

Egy adott hőszivattyúnak az egész fűtési szezonban előállított primer fűtési hőenergiájának, és az ehhez felhasznált elektromos energiának a hányadosa, figyelembe véve a kompresszor meghajtásához felhasznált
energia előállítási hatásfokát is.

SPFprim = Primer energiára vonatkoztatott SPF érték

A GINOP-4.1.5-22 pályázat – felfüggesztve!

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása kkv-k részére” című (GINOP-4.1.5-22 kódszámú) pályázati felhívás esetében a beérkezett támogatási kérelmek forrásigénye meghaladta a rendelkezésre álló keretet, ezért a kérelmek benyújtási lehetősége 2022. május 14. (szombat) 12:00 órától felfüggesztésre került.

forrás: https://www.palyazat.gov.hu/tjkoztat-a-ginop-415-22-energiahatkonysg-nvelst-clz-pletenergetikai-fejlesztsek-tmogatsa-kkv-k-rszre-cm-felhvs-beadsi-lehetsgnek-felfggesztsrl

GINOP-4.1.5-22 Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása KKV-k részére


Támogathatóak továbbá a szabályozáshoz és méréshez szükséges eszközök.

IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíztermelésre és/vagy fűtésrásegítésre
Támogatott a hőszivattyús rendszerek beszerzése és telepítése;
– a hőszivattyú primer és szekunder oldalának kialakítása, beüzemelése; (A szekunder oldal kialakításába nem tartozik bele a hőt leadó fűtési rendszer.)
– Geothermal Heat Response test;
– monitoring rendszer (azaz mérő és adatrögzítő műszerek) kialakítása és telepítése, amellyel a COP, SPF értékek számíthatók és ellenőrizhetők;
– a berendezés energiaellátását biztosító energiavételezési és csatlakozási pont(ok) kialakítása.

Az 55/2016. (XII. 21.) NFM rendeletben rögzített műszaki követelményekben foglalt határértékek teljesülését méréssel kell ellenőrizni, ezért mérő és adatrögzítő műszerek beépítése, monitoring rendszer kiépítése kötelező. A rögzített adatokból a monitoring rendszernek automatikusan kell számítania és rögzítenie a COP értékeket, valamint a fűtési idényekre vonatkozó SPF prim értékeket.
Kizárólag olyan berendezések beszerzése és beépítése támogatható, melyekre a Bizottság 811/2013/EU, 812/2013/EU, 813/2013/EU és 814/2013/EU rendelet vonatkoztatható, és 2015. szeptember 26. után is forgalomba hozhatók.
Támogatásban részesíthető rendszertípusok:
– Földhő-víz hőszivattyús rendszer;
– Levegő-víz hőszivattyús rendszer.

forrás: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-415-22